หนังสือประวัติศาสตร์การเมือง ที่ไม่ควรพลาด

“ ‘คอมมิวนิสต์’  ตัวจริงหรือตัวปลอมก็ตาม มีความหมายมากในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัย พ.ศ. ๒๔๗๐ -๒๕๔๐...ขบวนการคอมมิวนิสต์มีผลต่อทิศทางการเมืองไทยอย่างมโหฬาร  อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการเมืองไทยสมัยนั้น  รัฐบาลทุกรัฐบาลในสมัยนั้นต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เป็นเวลายาวนาน  เพราะฉะนั้นจึงมีงานเขียนเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ไทยมากพอสมควร  

แต่น่าเสียดายที่งานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยยังไม่มี

หนังสือเล่มนี้คือผลจากการพยายามค้นคว้าประวัติความเป็นมาของขบวนการนี้... 

ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ๙ ภาษา คือ ไทย จีน ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมัน  โดยเฉพาะเอกสารของหอจดหมายเหตุประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองแห่งรัสเซีย ซึ่งมีค่ามากแต่ยังไม่เคยมีใครนำมาใช้เลย ผู้เขียนค่อนข้างมั่นใจว่า จะเขียนประวัติศาสตร์ขบวนการคอมมิวนิสต์ช่วงต้นในสยามอย่างถูกต้องและละเอียดกว่านี้ไม่ได้ จนกว่าเอกสารหอจดหมายเหตุของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในประเทศจีนจะถูกเปิดเผยออกมา ซึ่งก็ไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อใด...”

ข้อมูลหนังสือ