หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีการอ่านภาษากายของผู้คนในที่ทำงาน และวิธีการแสดงภาษากายเพื่อจูงใจคน เพราะภาษากายมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงาน เพราะการทำงานต้องอาศัยการติดต่อพูดคุยระหว่างบุคคลหลายๆฝ่าย สำนักพิมพ์มติชนตีพิมพ์ผลงานชุดภาษากายมาแล้วหนึ่งเล่ม คือ รู้ทันทุกความคิด ด้วยเทคนิคภาษากายแปลโดยพลอยแสง เอกญาติเมื่อปี 2552 และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ