หนังสือเกี่ยวกับประวัติของสมการ e= mc 2 โดยเล่าถึงความคิดหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมการ บทบาทของสมการต่อเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ รวมถึงความเป็นไปของสมการในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวประวัติสมการปฏิวัติโลก
  • แปลจากหนังสือ: E = mc 2 : A Biography of the World's Most Famous Equation
  • ผู้เขียน: David Bodanis
  • ผู้แปล: รศ.ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 456 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2555
  • ISBN: 9789740209164