หนังสือประกอบภาพยนตร์สารคดีชื่อเดียวกัน รวบรวมบทความของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนต่างๆในภาพยนต์ บทความเหล่านี้จะพูดถึงกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร และผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารที่มีต่อผู้บริโภค

ข้อมูลหนังสือ

  • Food Inc. บริษัทอาหาร จำกัด
  • แปลจากหนังสือ: Food, Inc.
  • ผู้เขียน: Carl Weber
  • ผู้แปล: วิลาวัณย์ ฤดีศานต์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 456 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2555
  • ISBN: 9789740208891