“คราบ” เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่มีแต่ละคนต่างก็มีความบกพร่องและไม่สมบูรณ์ในชีวิต ทั้งชายวัยกลางคนที่มีอดีตฝังใจเกี่ยวกับความรักและความสูญเสีย เด็กชายมือพิการ ชายผู้อ่อนไหวและมีปัญหาทางจิต ม้าทรงผู้ที่ยังไม่แน่ใจในความเชื่อและทางที่เลือกเดิน หญิงชราความจำเลอะเลือน และตำรวจที่มีพันธะผูกพันจากชีวิตคู่และหน้าที่ พวกเขาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นภาพสะท้อนของชีวิตจริงของคนหลากหลายประเภทในสังคมที่สับสน เปลี่ยวเหงา และต้องทุกข์ทนกับสิ่งที่ผูกพันจนกลายเป็นการผูกมัด

ข้อมูลหนังสือ