รวบรวมผลงานเรื่องสั้นเกือบทั้งชีวิตของเสนีย์ เสาวพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี 2533 เพื่อบันทึกเป็นผลงานแห่งวงวรรณกรรม และเพื่อจำหน่ายเนื่องในวาระครบ 90 ปี ประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 31 เรื่อง โดยไล่เรียงเรื่องตามลำดับเวลาในการเขียน พร้อมบทบรรณาธิการและบทตามท้ายเล่ม "เสนีย์ เสาวพงศ์" กับเรื่องสั้นของเขา

ข้อมูลหนังสือ

  • แจ่มรัศมีจันทร์
  • ผู้เขียน: เสนีย์ เสาวพงศ์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 556 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2551
  • ISBN: 9789740201618