#ถ้าเราจะ 'รักใครสักคน'
'เราต้องรักแบบเหมาเข่ง'
ในเข่งก็มีทั้งเรื่องที่ 'เราชอบและเราไม่ชอบ'
เราไม่สามารถ 'เลือกคัดได้'
เราต้องยอมรับ 'ทั้งส่วนดีและไม่ดี'
ของคนคนนั้น

#เรื่อง 'บางเรื่อง'
ไม่ต้อง 'ขอ' หรอก
เราจะได้มันมา
เมื่อมันถึง 'เวลาอันสมควร'
ยิ่งเรื่องของ 'ความรัก' ด้วยแล้ว
ยิ่งไม่ต้องสมควรขอ!
เพราะความรักเขามีไว้สำหรับ 'ให้'
ไม่ได้มีไว้สำหรับ 'ขอ'

ข้อมูลหนังสือ

  • จงเป็นหมอนกอดเน่าๆ ของกันและกันที่ถึงเก่าและย้วยแค่ไหนก็ไม่ยอมทิ้ง
  • ผู้เขียน: JIRADT
  • สำนักพิมพ์: DOT
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786169399629