การจะเป็นคนที่ใช่นั้น ต้องเข้าใจโลกว่าเป็นอย่างไร คนทำงานที่ดีเป็นอย่างไร
คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นอย่างไร และเข้าใจว่าเราต้องการอะไร
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสำรวจมิติต่างๆ ของการทำงานและการใช้ชีวิต

  • 30% ของเงินเดือนคือค่าอดทน
  • จงมีวันดีๆ ให้ได้ก่อน 12:00
  • คนที่ "เก่งแบบเป็ด" อ่านบทความนี้แล้วจะมีกำลังใจ
  • ถ้าอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำ
  • ข้อแนะนำสำหรับคนอยากเป็นซีเนียร์
  • เราสะสมเงินได้แต่เราสะสมเวลาไม่ได้
  • ทำไมหัวหน้าหลายคนถึงทำงานไม่เก่ง

เมื่อทำงานได้ดีก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อใช้ชีวิตได้ดี
เราก็จะมีแรงและพลังในการทำงานให้ดีเช่นเดียวกัน

ข้อมูลหนังสือ