หลายครั้งที่เข้าใจว่าตัวเองไม่มีความสุข
ความจริงเพียงสายตาเราเองโฟกัสไปทางอื่น
มัวแต่มองปัญหา มองความมืดบนทุกข์ทนตรงหน้า
จนไม่ทันเห็นเลยว่าความสุขก็อยู่ตรงนั้น

-พาฝัน-

เพราะเราต่างรู้ดีว่า
ความสุขที่เกิดขึ้น และมีกับตัวเราคนเดียว
ไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนหรอก

การได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุขต่างหากที่ยั่งยืน

-คิดมาก-

ข้อมูลหนังสือ

  • Happiness is คู่มือความสุข
  • ผู้เขียน: คิดมาก × พาฝัน
  • สำนักพิมพ์: DOT
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786169399605