ในยุคที่ 'เมือง' หมดความหมาย เพราะเทคโนโลยีทำให้สิ่งมีชีวิตในโลก
ก้าวข้าวข้อจำกัดของพื้นที่ ไม่ต้องมีการใช้ชีวิตเกาะกลุ่ม

ในยุคที่มนุษยชาติสูญสิ้นไป
ไม่ใช่เพราะภัยธรรมชาติอย่างที่เคยหวาดกลัว
แต่อาจเพราะแรงจูงใจบางอย่างที่ฝังลึก

ในโลกอนาคตของ 'เมือง'
สองสิ่งที่เคยคิดว่าจะอยู่ยืนยง อย่างเมืองและมนุษย์กลายเป็นเพียง
เรื่องเล่าปรัมปราของเหล่าสุนัขทรงปัญญา มีน้ำหนักข้อเท็จจริง
เหลือเป็นเพียงงานเขียนทางวิชาการที่อ่านกัน เพื่อตีความว่ามนุษย์
คือพระเจ้าหรือเพียงเรื่องเล่าไร้สาระของเหล่าสุนัขกันแน่

ข้อมูลหนังสือ