ความเรียงอบอุ่นของ โตมร ศุขปรีชา ว่าด้วยการทำอาหารผสานเสียงเพลง โดยผู้เขียนได้เลือกทำอาหารต่างๆ ในวันหยุดหรือวันว่าง แต่ไม่ได้ปล่อยให้ห้องครัวเงียบงัน ทว่าเลือกดนตรีต่างประเภทมาเปิดประกอบคลอไปกับการทำอาหาร ทำให้เกิดอรรถรสหรือการตีความอาหารและดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่ โดยมีรายละเอียดของอาหารและดนตรีแนบท้ายในแต่ละบทตอน

ข้อมูลหนังสือ

  • Music to Cook By ความเรียงว่าด้วย อาหาร ดนตรี ชีวิต
  • ผู้เขียน: โตมร ศุขปรีชา
  • สำนักพิมพ์: Brown Books
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2565
  • ISBN: 9786169397113