จะรู้สึกอย่างไรหากต้องอาศัยอยู่ใน
ประเทศที่...ทุกคนต้องทำตามคำสั่งของท่านผู้นำเท่านั้น
ประเทศที่...ท่านผู้นำคือกฎหมาย
ประเทศที่...ท่านผู้นำเป็นเจ้าของทุกสิ่งและทุกคน

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นไม่นานหลังนายพลฟรังโก ผู้นำเผด็จการสเปนเสียชีวิต
และมุ่งหมายที่จะอธิบายโฉมหน้าของเผด็จการให้คนรุ่นหลัง ได้รับรู้
ได้เห็นภาพ ผู้เขียนเชื่อว่า "เด็ก ๆ สนใจทุกอย่างที่ผู้ใหญ่สนใจ
เราจึงต้องอธิบายให้พวกเขาฟังแม้ว่าต้องพยายามมากหน่อยก็ตาม"

40 ปีต่อมา "มิเกล กาซาล" นักวาดภาพประกอบ ผู้เติบโตภายใต้ระบอบ
เผด็จการนายพลฟรังโก ปลุก "นี่แหละเผด็จการ" ขึ้นมาให้มีชีวิต
ด้วยภาพประกอบอันเปี่ยมไปด้วยความหวัง ยิ่งเห็นธาตุแท้ของเผด็จการ
ยิ่งตระหนักว่าประชาสิปไตยสำคัญเพียงใด

เราเชื่ออว่าการเมืองคือเรื่องของทุกคน

ข้อมูลหนังสือ