เรื่องราวบทใหม่ของการต่อสู้และการเติบโตของเนติวิทย์และผองเพื่อนในรั้วจุฬาฯ
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 5 เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่อยากขับเคลื่อนสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ประเด็นเล็กใกล้ตัว ไปจนถึงการท้าทายในวาระระดับนานาชาติ

ข้อมูลหนังสือ