ปูพื้นฐานการทำ Marketing Research อย่างครบถ้วน เข้าใจกระบวนการหลักในการทำ Research ทั้งการคัดกรองลูกค้า การสัมภาษณ์ลูกค้า และการสรุปผล เมื่อได้ผล Research มาแล้วก็สอนวิธีประยุกต์ผล Research เพื่อนำไปใช้ในการทำการตลาดอื่นๆ โดยยึดหลัก WAY Model ที่ประกอบไปด้วย W-Winning Input (การเลือกผล Research มาใช้), Agile process (วิธีการทำงานแบบ Agile), Yield Output (การกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทาง) นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ และ case study ในธุรกิจ B2B และ B2C อธิบายด้วยภาษาที่เป็นกันเอง เห็นภาพชัดเจนด้วยภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม

ข้อมูลหนังสือ

  • MARKETING RESEARCH 101 คู่มือรู้ใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์
  • ผู้เขียน: ณกมล อัศวยนต์ชัย
  • สำนักพิมพ์: Way Maker
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786169387305