"มีใครไหนบ้างที่ไม่เคยเสียใจ ไม่เคยเสียน้ำตา ไม่ถูกดุด่า ไม่ถูกนินทา
ไม่ถูกเพื่อนล้อหรือไม่เคยประสบกับความรู้สึกเหมือนหั่นหัวหอม
ที่แม้เราพยายามจะเก็บน้ำตาไว้ข้างใน แต่ทว่าไม่อาจจะฝืนไว้ได้..."

เรื่องเล่าชีวิตเคล้าทุกข์ สุข สนุก เศร้า ด้วยหวังให้ผู้คนอยู่ร่วมกัน ในความ
ต่างอย่างเข้าใจและเปี่ยมหวัง เพื่อให้บ้านได้เป็นบ้านที่พร้อมรับฟังความคิด
เห็น และรับรู้ความรู้สึกของคนในบ้าน โดยเฉพาะเสียงของคนเล็กๆ ที่เป็น
เด็กและวัยรุ่น

ข้อมูลหนังสือ

  • เหมือนหั่นหัวหอม
  • ผู้เขียน: สองขา
  • สำนักพิมพ์: แมงมุมบุ๊ก
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786169385080