เรื่องสั้นทั้ง 10 เรื่องในเล่มนี้ มาจากการสัมภาษณ์เรื่องราวความรักของกะเทย 10-15 คน ว่าเป็นอย่างไร ตั้งแต่ความเจ็บปวดที่พบเจอ จนถึงอุปสรรคที่ก้าวข้ามไม่ได้ แล้วนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยแต่ละตอนนั้นจะตรงกับเนื้อเพลงของ ‘เพลงสุดท้าย’ ในแต่ละท่อน

หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าถึงความเจ็บปวดของกะเทยในยุคนี้ ที่ถึงแม้จะแตกต่างออกไปใจยุคสมัยก่อนไปบ้านแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกปฏิบัติและอคติทางเพศนั้นก็ยังคงฝังลึกอยู่

“ใครจะบอกว่าโลกมันไปไกลแล้ว กะเทยไม่เจ็บ ไม่ปวดกับความรักเดิมๆ อีกต่อไป ก็ขอให้ข้ามหนังสือเล่มนี้ไปเลย”

ข้อมูลหนังสือ

  • อยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บ เจ็บเพียงไหน
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: มนุษย์มุ่งเพศ
  • จำนวนหน้า: 210 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786169384809