ตัวละครบางตัวได้ล้มหายตายจากบ้างก็อยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง
ตัวละครบางคนกำลังเริ่มต้น หมุนเวียน
สิ่งหนึ่งที่ยังดำรงอยู่เหนียวแน่น ก็คือพายุร้ายยังกระหน่ำ
ไปยังผู้คน และใบหน้าของโลกที่ไม่เหมือนเดิม
เป็นพายุแห่งความเจริญที่มนุษย์สร้างขึั้น
ให้ย้อนกลับมาทำร้ายกันเองในรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลหนังสือ