“กลวิธีการเล่าเรื่องย้อนไปยังอดีตสลับกับปัจจุบัน ทำให้เห็นภาพจุดเริ่มต้นและบั้นปลายของตัวละครชัดเจน พร้อมกับเผยให้เห็นเส้นทางชีวิตมนุษย์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย มีความสุขทุกข์ หวาดกลัว ต่อสู้ดิ้นรน ความสำนึกผิด และความหวังของการมีชีวิต ผสมผสานรูปแบบการประพันธ์ที่หลากหลาย หยิบยืมตำนาน ความเชื่อทางศาสนามาประกอบสอดรับกับโครงเรื่องทำให้มีสีสันเชิญชวนให้อ่าน”

ข้อมูลหนังสือ