อาจไม่มีรุ้งหลังฝน อาจจะมืดแล้วมืดอีก อาจจะมืดลงไปเรื่อยๆ

เพราะว่าชีวิตจริงไม่ใช่ภาพยนตร์ ที่ถูกคิดจุดเริ่มต้น จุดไคลแมกซ์ และจุดจบ

แต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องสิ้นหวัง อย่างไรเสียความพยายาม ก็ย่อมให้ผลที่เป็นประโยชน์มากกว่าการอยู่เฉยๆ อยู่แล้ว เพียงแต่อยากให้มีสติไว้เสมอว่า ในวันที่ได้พยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จ นั่นไม่ได้หมายถึงว่าความพยายามนั้นไม่มากพอ แต่เพราะมันเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่ง ซึ่งไม่มีรุ้งมารอหลังฝน

เธอต้องไม่เสียใจที่ไม่มีสายรุ้งนั้น เพียงแค่ยอมรับความเป็นจริงนี้และมีชีวิตอยู่ต่อไป

แม้แต่ความมืดก็ไม่ถาวรตลอดไป มนุษย์ปรับตัวให้อยู่และหาทางรอดได้เสมอ แต่ขอให้อยู่ด้วยกันก่อน เพื่อรอให้ฟ้ากลับมาสดใส

ข้อมูลหนังสือ

  • Deep and Blue ท้องฟ้าของบ้านเลขที่ 047
  • ผู้เขียน: บ้านข้างๆ
  • สำนักพิมพ์: Avocado Books
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2565
  • ISBN: 9786169378426