ชีวิตอาจเปราะบาง
แต่หัวใจเปราะบางยิ่งกว่า
จนมันอาจแหลกสลายอยู่ในร่างที่ยังมีลมหายใจ

อาจไม่เหมาะหากเปราะบาง
รวมเรื่องสั้นของบรรดาผู้โหยหาใครบางคน
และเจ็บปวดร้าวรานในความสัมพันธ์

ทั้งพวกสัตว์โดดเดี่ยวประเภทโดดเดี่ยวพิเศษ
ปฏิสสารที่พร้อมทำลายล้างกันจนไม่เหลือซาก
หรือคนรักที่ถูกทำให้รู้สึกดีมากตรงหว่างขา

พวกเขาที่ไม่สมประกอบ ขาดวิ่น เต็มไปด้วยรอยแผล
เช่นเดียวกับพวกเราทุกคน

ข้อมูลหนังสือ