“ทุกๆ คนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ คือเจ้าแห่งชีวิตตัวเอง หรือ super Hero” เพราะทุกคนมีตัวของตัวเอง ในตนของตนมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เกิดดุลยภาพของกาย ใจ และความคิด และที่สำคัญจักรวาลใบใหญ่นี้ยังได้มอบความยิ่งใหญ่มาให้ 3 ประการ คือ การคิดได้อย่างอิสระแม้กาย (รูป) ถูกคุมขัง ความมหัศจรรย์แห่งจิต ด้วยจิตที่ตื่นรู้ จิตแจ่มใส จิตที่มีพลัง ความสบายทางกาย คือ กิน นอน ขับถ่าย ใช้ชีวิต  

ข้อมูลหนังสือ

  • มีชีวิตดั่งใจไม่ต้องไปดาวอังคาร
  • ผู้เขียน: พรรณทิพา ชเนศร์
  • สำนักพิมพ์: ไรเตอร์โซล
  • จำนวนหน้า: 300 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786169368786