ไม่ว่าจะเขียนวนนิยายขนาดยาวหรือขนาดสั้น บัลซัคยังคงความเป็นบัลซัค นั่นคือมีความเป็นผู้สร้าง สมตามที่คนฝรั่งเศสในปัจจุบันยกย่อง เป็นจักพรรดิแห่งอาณาจักรวรรณกรรมสมดังเจตนารมณ์ที่เขาตั้งไว้บนกระดาษซึ่งเสียบที่ปลายกระบี่รูปหล่อนโปเลียนในบ้านของเขา บัลซัคเขียนว่า

 “สิ่งที่เขาไม่อาจพิชิตด้วยกระบี่ ข้าจักทำให้ลุล่วงด้วยปากกา”

ข้อมูลหนังสือ

  • เรือนแรมสีแดง (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: L’Auberge Rouge
  • ผู้เขียน: Honoré de Balzac
  • ผู้แปล: วัลยา วิวัฒน์ศร
  • สำนักพิมพ์: อ่าน101
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2564
  • ISBN: 9786169367420