ขบวนการปลดแอกของเฟมินิสต์ที่ชูธงอัตลักษณ์และการแสดงออกของผู้หญิงมักติดหล่มอยู่ตรงอภิสิทธิ์ของชนชั้น รวมถึงเป็นการต่อต้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เท่าเทียมกันตั้งแต่แรก หนังสือ ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% กำลังบอกเราว่า ขบวนการเฟมินิสม์ต้องมีลักษณะต่อต้านทุนนิยม มุ่งเน้นแนวคิดเชิงสังคมนิยม และต่อต้านการเหยียดผิว ใจความหลักของ F99 จึงเป็นการขับเคลื่อนขบวนการความเท่าเทียมทางเพศที่ดับเครื่องชนปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งกดทับบรรดาผู้หญิงและคนชายขอบส่วนมาก (99%) บนโลกใบนี้ (ไม่ใช่แค่กลุ่ม ‘ผู้หญิงเก่ง’ ที่ถือการแสดงออกบนอภิสิทธิ์บางอย่าง) นี่คือแถลงการณ์ที่ชวนให้ขบคิดอย่างถึงรากว่า เมื่อเราพูดถึงขบวนการสตรีนิยมหรือเฟมินิสม์ในปัจจุบัน เรากำลังพูดถึงขบวนการเพื่อใครอยู่?

ข้อมูลหนังสือ

  • ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99%
  • แปลจากหนังสือ: Feminism For The 99%
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • ผู้แปล: อรชร ดำรงจิตติ
  • สำนักพิมพ์: ซอย
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786169363729