คนเถื่อน ว่าด้วยการขบถต่อความเชื่องมงาย และความบ้าคลั่งทางศาสนา ...  

วอลแตร์เขียนเรื่องนี้ขณะอายุ 73 ปี ความคิดของเขายิ่งเฉียบแหลม สำนวนภาษาเฉียบคม อารมณ์ขันเต็มเปี่ยม พระเป็นเจ้า ศาสนา ศีลธรรมจรรยา อำนาจในการปกครอง การศึกษา ศิลปะ ชีวิต ความตาย และความรัก ล้วนถูกนำมาตีแผ่ ผู้ประพันธ์เยาะเย้ย ถากถาง เสียดสี ชี้แนะ ชื่นชม และเทิดทูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประการสุดท้าย ซึ่งก็คือความรัก 

นักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศสตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน เห็นพ้องต้องกันเสมอมาว่า ปรัชญนิยายเรื่อง ซาดิก ก็องดิด และ คนเถื่อน เป็นสามเรื่องเยี่ยมของวอลแตร์ ปราชญ์ชาวฝรั่งเศสผู้ปลุกเพื่อนร่วมชาติให้เกิดความคิดวิพากษ์วิจารณ์สังคมของตน

ข้อมูลหนังสือ

  • คนเถื่อน (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: L'Ingénu
  • ผู้เขียน: Voltaire
  • ผู้แปล: วัลยา วิวัฒน์ศร
  • ออกแบบปก: antizeptic
  • สำนักพิมพ์: อ่าน101
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786169357261