วอลแตร์ในวัย 51 ปี มีไฟแรงมิต่างจากคนวัยสี่สิบทั่วไป เขาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคม เขาทะเยอทะยานในลาภยศ ชื่อเสียงทางการเมือง รวมทั้งมีความรัก จึงไม่น่าประหลาดใจที่แรงกระตุ้นภายในหรือกิเลสตัณหาในทุกด้านเหล่านี้ ทำให้เรื่องของซาดิกซึ่งเปรียบเหมือนภาคหนึ่งของวอลแตร์ชวนอ่านอย่างยิ่ง 

ตัววอลแตร์เองแอบซ่อนอยู่หลังบรรทัด คอยยิ้ม คอยเยาะ เย้ยหยัน เย้าหยอก ประชดประชัน แดกดัน เสียดสีความเป็นไปทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ด้วยภาษาที่ไพเราะสละสลวย ประณีตบรรจง และงดงาม

ปรัชญนิยายเรื่องนี้มีวิธีนำเสนอที่แยบยลและแยบคายยิ่งนัก

ข้อมูลหนังสือ

  • ซาดิก (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: Zadig
  • ผู้เขียน: Voltaire
  • ผู้แปล: วัลยา วิวัฒน์ศร
  • สำนักพิมพ์: อ่าน101
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786169357254