โรงพยาบาลบาร์เน็ต สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดหินสำหรับนักจิตวิทยาฝึกหัดตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการฝึกงานที่นี่ ลิซ่า ได้เจอกับเคสเด็กและวัยรุ่นมากมาย

เด็กชายมังกร เด็กหญิงไร้เสียง เด็กชายโทรโข่ง เด็กหญิงบนหอคอย เด็กชายต่างดาว เด็กหญิงล่องหน ทุกเคสละเอียดอ่อน ต้องการความเข้าอกเข้าใจและคนที่เคียงข้าง เพื่อข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและเลวร้าย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องบำบัดได้ถูกบันทึกร้อยเรียง และถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมเยาวชนอบอุ่นหัวใจที่พาเราไปรู้จักกับโลกแห่งจิตวิทยาเด็ก โดยนักจิตวิทยา เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ที่มียอดผู้ติดตามเกือบสองแสนคน!

ข้อมูลหนังสือ