“... เด็กชายกลับไปวิ่งเล่นตามวัยได้อีกครั้ง สีน้ำที่เขาระบายเป็นเหมือนฤดูที่ป่าเปลี่ยนสี สีเขียวเคลื่อนไปหาสีเหลือง แทรกสีส้มและแดงที่อุ่นขึ้น ดูแล้วรูปมีชีวิตชีวา นักศิลปะบำบัดบอกเธอว่า นี่ก็เพียงพอแล้วที่สีน้ำจะได้ส่งความงามเจิดจรัสจากพลังชีวิตให้เรารับรู้ความหมายแท้จริงของการระบายสี”

“… ความอบอุ่นซึ่งเป็นแก่นสารของสีโทนมาเจนตาจะพาเราออกเดินทางจากโลกวัตถุไปสู่ความรู้สึกในความรัก ความปรารถนาดี มิตรไมตรีและความเมตตา ล้วนเป็นลมหายใจในการสัมผัสสีนี้ทั้งสิ้น จึงถือว่าสีนี้คือการเริ่มชีวิตและเริ่มวันใหม่อีกครั้ง” 

หนังสือว่าด้วยศิลปะบำบัด เล่มใหม่ของครูมอส - อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี เล่าถึงประสบการณ์ความเป็นนักศิลปะบำบัด ที่ได้พบเห็นความเคลื่อนไหว แปรเปลี่ยน ปรากฏ ของสี และแสง และทุกข์สุขของผู้คน

ข้อมูลหนังสือ