หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวท้องถิ่นและสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันกล่าวคือผู้คนในชีวิตประจำวัน ความตั้งใจในการต่อสู้กับปัญหาโอกาสในแต่ละวันและที่สำคัญที่สุดความหมายที่แท้จริงของชีวิต

เราเฝ้ามองวิธีที่ผู้คนเหล่านี้ค้นพบ(ใหม่) พลังของความร่วมมือเพื่อเพิ่มความสามารถของพวกเขาและบ่อยครั้งวิธีการที่ค้นพบ(ใหม่)นี้ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มรูปแบบใหม่ (องค์กรประสานความร่วมมือ) และสิ่งประดิษฐ์ ที่องค์กรเหล่านี้ ใช้เป็นพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหา นักออกแบบเป็นส่วนที่แข็งขันของการค้นพบใหม่นี้

ข้อมูลหนังสือ

  • เราต่างเป็นนักออกแบบ: การออกแบบนวัตกรรมสังคม
  • แปลจากหนังสือ: Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation
  • ผู้เขียน: Ezio Manzini
  • ผู้แปล: เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร
  • สำนักพิมพ์: อินี่ บุ๊คส์ 2561
  • จำนวนหน้า: 416 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786169320708