หากฝนตก เธอจงวิ่งเล่นในสายฝน

หากหิมะตก เธอจงเต้นรำกลางหิมะ

เสียงหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ผมได้ยินไปอย่างนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ฮอกไกโดสีขาว
  • ผู้เขียน: กันต์ ชุณหวัตร
  • สำนักพิมพ์: คนแคะ
  • จำนวนหน้า: 267 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786169317814