โครงสร้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในครอบครัวได้เปิดโอกาสให้รัฐใช้เด็กเป็นตัวประกัน เพื่อจัดการกับพ่อแม่การควบคุมซับเจคของรัฐด้วยการทำให้ครอบครัว กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปกครอง

เป็นวิถีปฎิบัติของรัฐสมัยใหม่มาหลายศตวรรษ

ข้อมูลหนังสือ