ฮันนาห์ อาเรนท์ (Hannah Arendt: 1906-1913) นักทฤฎีการเมืองชาวเยอรมนี ถือเป็นหนึ่งในนักคิดคนสำคัญของศตวรรษที่ 20 ที่นำพาผู้อ่านเดินทางไปสำรวจโลกทางการเมือง ตั้งแต่การใช้คำพูดเพื่อการโน้มน้าวชักจูง ไปจนถึงการใช้กำลังและความรุนแรงทำลายล้างกัน

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการอ่านและมีความคุ้นเคยกับงานเขียนของอาเรนท์มาก่อนจะพบว่ามุมมองที่อาเรนท์ใช้อธิบายพัฒนาการของ 'มนุษย์สภาวะ' (human condition) มีความลึกซึ้งและน่าสนใจ โดยเริ่มต้นจากสถานะของสัตว์การเมือง สัตว์นักประดิษฐ์ และสัตว์แรงงาน จนถึงปัญหาเรื่องความชั่วร้ายทางการเมือง (poligical evil) ภายใต้รูปแบบการปกครองเผด็จการอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จของฮิตเลอร์และสตาลิน

ผลงานของอาเรนท์กระตุ้นให้เราหันมาพิจารณาและคิดประเมินการเมืองในศตวรรษที่ 20 กันใหม่ การอ่านงานของเธอจึงเปรียบเสมือนการปลุกให้ตื่นเพื่อย้อนกลับไปคิดถึงจารีตของความคิดทางการเมืองที่ถูกทั้งกาลเวลาและประวัติศาสตร์ทำให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกหลงลืมและลืมเลือนจากผู้คนในยุคปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • VITA ACTIVA การรื้อฟื้น 'มนุษย์สภาวะ' ของฮันนาห์ อาเรนท์
  • ผู้เขียน: พิศาล มุขดารัศมี
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786169313885