"วิถีการครอบงำทางการเมืองของรัฐในการสร้างความทรงจำร่วมทางประวัติศาสตร์ชาติ โดยการเน้นย้ำบทบาทของกลุ่มชนชั้นนำ ส่งผลให้นักประวัติศาสตร์ฟีลีปีโนได้หันไปสร้างความทรงจำด้วยสำนึกของตัวพวกเขาเอง

อันเป็นการตอบโต้และต่อต้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ผลิตขึ้นโดยรัฐ จนแตกปะทุขึ้นเป็นสงครามวิวาทะในการเขียนประวัติศาสตร์ขนานใหญ่ระหว่างการเขียนประวัติศาสตร์ชนชั้นนิยมแบบเจ้าอาณานิคมกับการเขียนประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง"

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ
  • ผู้เขียน: สิริฉัตร รักการ
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2561
  • ISBN: 9786169313878