สังคมไทยอาจเคยชินที่จะคิดว่าคณิตศาสตร์คือการคำนวน เป็นการเรียนเพื่อมุ่งจะหาคำตอบว่าบรรดาสมการหรือวิธีคิดอันซับซ้อนต่างๆ เมื่อคำนวนออกมาท้ายที่สุดจะต้องได้ ‘คำตอบ’ ออกมา ซึ่งเป็นการมองโดยเน้นที่ ‘ผลลัพธ์’ และ ‘การใช้ประโยชน์’ ทั้งที่ในความเป็นจริง ความสำคัญของคณิตศาสตร์อยู่ที่ ‘กระบวนการ’ ไม่ใช่ ‘ผลลัพธ์’ เพราะกระบวนการจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า วิธีคิดใดมีตรรกะรองรับตรรกะนั้นถูกต้องหรือไม่ หากเปรียบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใดๆ เป็นเหมือนการเดินทาง การคำนวนตัวเลขให้ได้ผลลัพธ์ถือเป็นเพียงก้าวสุดท้ายของการเดินทาง ขณะที่การคิดตามตรรกะเชิงคณิตศาสตร์คือทุกก้าวก่อนหน้านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • กุญแจแห่งฟากฟ้า : เรขาคณิตวิเคราะห์ จากกรีกโบราณถึงนิวตัน
  • ผู้เขียน: ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
  • สำนักพิมพ์: Illuminations Edition
  • จำนวนหน้า: 244 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2561
  • ISBN: 9786169313809