• การเลี้ยงลูกสมัยนี้ต่างกับสมัยก่อนอย่างไร
  • พ่อแม่ทำงาน จะสร้างสายสัมพันธ์กับลูกอย่างไร
  • อยากให้ลูกว่านอนสอนง่าย
  • ปัญหาเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน
  • จะสอนลูกอย่างไรให้รู้จักความลำบาก
  • พยายามแล้วแต่ก็ยังเรียนไม่เก่ง
  • กลัวลูกเบี่ยงเบน
  • ลูกวัยรุ่นไม่ฟังพ่อแม่เหมือนเดิม

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถามคำตอบในการเลี้ยงดูลูก ตลอดเส้นทางตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ

เด็กทุกคนอยากเป็นที่รักและยอมรับของพ่อแม่ หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจพัฒนาการตามวัยของลูก ก็เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆ ที่เคยทำให้หนักใจ อาจได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ หรือแม้แต่ข้อดีของพฤติกรรมเหล่านั้น การช่วยเหลือลูกในการปรับเปลี่ยนก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเจอกับการต่อต้านน้อยลงด้วย

ข้อมูลหนังสือ