พบกับเบื้องลึกและเบื้องหลังองนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมากมาย ตั้งแต่เมาส์คอมพิวเตอร์ เว็บเบราว์เซอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องบัน แท่นพิมพ์ เทปกาว ฯลฯ

ผ่านการร้อยเรียงอย่างสนุกสนาม เพื่อฉายภาพ 'มายาคติ' ที่แพร่หลายเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

 • นวัตกรรมเกิดจากวาบความคิด
 • ประวัติศาสตร์นวัตกรรมเป็นเส้นตรง
 • นวัตกรรมมีระเบียบวิธีแบบแผนชัดเจน
 • คนทุกคนย่อมนิยมชมชอบความคิดใหม่ๆ
 • นักประดิษฐ์ชั้นเซียนล้วนฉายเดี่ยว
 • ความคิดดีๆ หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร
 • เจ้านายของเราย่อมรู้เรื่องนวัตกรรมดีกว่าเรา
 • ความคิดที่ดีที่สุดย่อมชนะ
 • การหาทาางออกสำคัญกว่าการตั้งโจทย์ให้ชัด
 • ขึ้นชื่อว่านวัตกรรมแล้วย่อมดีเสมอ

ข้อมูลหนังสือ

 • มายานวัตกรรม
 • แปลจากหนังสือ: The Myths of Innovation
 • ผู้เขียน: Scott Berkun
 • ผู้แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
 • สำนักพิมพ์: Salt Publishing
 • จำนวนหน้า: 336 หน้า
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
 • ISBN: 9786169307693