คำถามที่มนุษย์ถามตัวเองมาทุกยุคทุกสมัยก็คือ — ความสุขมาจากไหนและต้องทำอย่างไรเล่า เราถึงจะมีความสุข

โจนาทาน เฮดต์ นักจิตวิทยาสังคม ผู้ศึกษาระบบศีลธรรมมายาวนาน พยายามตอบคำถามทั้งสองข้อด้วยหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้พาเราท่องไประหว่างสรรพสิ่งระหว่างภูมิปัญญาโบราณ ตั้งแต่ขงจือ พระพุทธเจ้า พระเยซู กับการค้นพบของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ระหว่างการทำงานของจิตอันล้ำลึกและการทำงานของสมองผ่านระบบประสาท ระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่าง ระหว่างปรัชญา ศาสนา และระบบศีลธรรม และกระทั่งอนุรักษนิยมกับเสรีนิยม

ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือฟากใดฟากหนึ่ง แต่หนังสือเล่มนี้บอกเราว่า เราจะค้นหาความสุขได้ก็ในพื้นที่เวิ้งว้าง ระหว่างฟากฝั่งเหล่านั้น ความสุขอาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่การจะเข้าใจความสุขได้อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องซับซ้อน

แต่นั่นจะทำให้เรารู้ว่า — ความสุขคืออะไร และเราต้องทำอย่างไร — ถึงจะมีความสุข

ข้อมูลหนังสือ

  • วิทยาศาสตร์แห่งความสุข: สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
  • แปลจากหนังสือ: The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom
  • ผู้เขียน: Jonathan Haidt
  • ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา
  • สำนักพิมพ์: Salt Publishing
  • จำนวนหน้า: 432 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786169307662