บนเส้นทางแห่งการเติบโต มนุษย์มักสงสัยเสมอ - ว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหน อย่างไร และทำไม

ระหว่างการเติบโต เราคล้ายคนหลงทางที่ดุ่มเดินไปในความไม่รู้

หนังสือเล่มนี้ชวนเราใคร่ครวญถึง ‘การเติบโต’ 
ผ่านการตรึกตรองของนักปรัชญา ตั้งแต่เพลโต รุสโซ คานต์ จนถึงซีโมน เดอ โบวัวร์ อันจะทำให้เราได้เห็นการเติบโตในแง่มุมหลากหลาย พรายเพริศไปในประวัติศาสตร์ความคิดอันลึกซึ้งยอกย้อน

ทุกการเติบโตย่อมเจ็บปวด แต่อาจเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น หากได้รู้ว่าโลกหล่อหลอมการเติบโตของเรามาแบบไหนและกลับกัน - ตัวเราเองได้ใช้การเติบโตของเรา, เพื่อหล่อหลอมให้โลกกลายเป็นแบบไหน

ข้อมูลหนังสือ

  • เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
  • แปลจากหนังสือ: Why Grow Up?
  • ผู้เขียน: Sussan Neiman
  • ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา
  • สำนักพิมพ์: Salt Publishing
  • จำนวนหน้า: 207 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786169307600