โลกหมุนรอบดาต้า เพราะดาต้าอยู่รอบตัว 

ผมเข้าใจดีว่า Data มีความสำคัญมากในโลกธุรกิจ แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ เวลาหยิบหนังสือเกี่ยวกับ Data มาอ่าน เรามักจะอ่านไม่รู้เรื่อง แต่หนังสือเล่มนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นการเขียนที่อ่านได้ง่าย และเต็มไปด้วยกรณีศึกษาที่หยิบยกมานั้นมีมากมายและน่าสนใจจนผมรู้สึกทึ่ง

- ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์  

หลังอ่านจบ ผมขอให้คำจำกัดความว่า มันเหมาะกับมนุษย์ที่ต้องการเริ่มทำความเข้าใจกับคำว่า Data เพราะผู้เขียนได้ปูพื้นฐานของ Big Data หลายเรื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการค้า สุขภาพ ภาพยนตร์ อวกาศ รวมถึงไอที เรียกว่า แทนที่คุณจะต้องอ่านหนังสือหลายๆ เล่ม ผู้เขียนเขาอ่านให้คุณและเขียนสรุปไว้ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียว 

- พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (คุณหนุ่ย) 

ข้อมูลหนังสือ