“ผมทำอยู่สองอย่างในวันเกิดปีที่เจ็ดสิบห้า คือไปเยี่ยมหลุมศพภรรยาและสมัครทหาร”

ในโลกอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ขยายถิ่นฐานไปยังดาวเคราะห์อื่นและต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อที่อยู่ใหม่ในเอกภพ องค์กรทหารยื่นข้อเสนอให้กับปราะชาชนวัยเกษียณทุกคน

...จะตายอยู่บนโลก หรือจะเสี่ยงชีพออกรบ เพื่อและกับโอกาสมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

จอห์น เพอร์รีย์เป็นผู้หนึ่งที่เลือกโอกาสครั้งที่สอง แม้เขาไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้า สิ่งที่นำติดตัวไปด้วยคือ ความทรงจำของหญิงที่รักและความกล้าเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • โอลด์แมนส์ วอร์: ปฐมบทสงครามข้ามเอกภพ
  • แปลจากหนังสือ: Old Man's War
  • ผู้เขียน: John Scalzi
  • ผู้แปล: ดาวิษ ชาญชัยวานิช
  • สำนักพิมพ์: โซลิส (Solis)
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786169294702