นวนิยายเล่มสุดท้ายในชุดมหากาพย์ "ไตรภาคเมืองแก่งคอย" ของ "อุทิศ เหมะมูล" อาทิ ลับแล, แก่งคอย (2552), ลักษณ์อาลัย (2555) และ จุติ (2558) ทั้งสามเรื่องไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านเนื้อหาและความสัมพันธ์ของตัวละคร ทว่า ผูกเกี่ยวกันด้วยพื้นที่อำเภอแก่งคอยอันเป็นสถานที่กำเนิดเรื่องราว ดังนั้น จึงอ่านแยกกันได้โดยไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องใดก่อนหรือหลัง

เป็นเรื่องเล่าผจญภัย ทั้งเล่นล้อ ท้าทาย และตั้งคำถามกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และความทรงจำของมนุษย์ที่ส่งทอดกันรุ่นต่อรุ่น เสนอการพลิกผันและกลายกลับของตำนานพงศาวดาร ความเชื่อ และความทรงจำ ที่ถูกสร้างและเขียนทับทบกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งห้าเสียงเล่าในห้าภาคทำหน้าที่เป็น "รอยต่อ" และ "ระหว่าง" การดับและเกิดใหม่ เป็นการ "จุติ" ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเรื่องเล่าที่แตกต่างไปตามเงื่อนไขแห่งยุคสมัย (รวมถึงหลากลีลาสกุลงานทางวรรณกรรม) ของตัวมันเองด้วย และนี่คือนวนิยายเหาะเหินเดินอากาศ การผจญภัยในมิติสุดแสนพิสดาร มากด้วยความสำราญและใคร่ครวญ สำนักพิมพ์ขอเชิญชวนผู้อ่าน เดินอากาศ ด่ำจินตนาการ และดิ่งลงในโลกเฉพาะแปลกประหลาดแต่แสนคุ้นเคยไปด้วยกัน

ข้อมูลหนังสือ