Box set ‘ไตรภาคแก่งคอย’ ประกอบด้วยนวนิยายปกอ่อนสามเล่ม

  • ลับแล, แก่งคอย
  • ลักษณ์อาลัย
  • จุติ

และ Booklet พิเศษอธิบายผลงานและกระบวนการทำงานแปลแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ จัดทำโดย soi literary

จัดพิมพ์จำนวนจำกัดเพียง 500 ชุด ทุกชุดมีลายเซ็นนักเขียน พร้อมตัวเลขชุดไม่ซ้ำกันด้านหลังกล่อง (ตัวเลข 001-500)

ข้อมูลหนังสือ

  • ไตรภาคแก่งคอย (Box Set 3 เล่ม)
  • ผู้เขียน: อุทิศ เหมะมูล
  • สำนักพิมพ์: จุติ
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786169289654