“นวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอย ของอุทิศ เหมะมูล เสนอมิติอันซับซ้อนของตัวตนมนุษย์ที่แยกไม่ออกจากรากเหง้า ชาติพันธุ์ ชุมชน ความเชื่อ และเรื่องเล่า ผู้เขียนเล่าเรื่องชีวิตมนุษย์ที่ต้องเผชิญความคาดหวังซึ่งไม่อาจต้านทานได้และพยายามดิ้นรนหาทางออก

ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่องอันแยบยล สร้างตัวละครที่มีเลือดเนื้อและอารมณ์ราวกับมีตัวตนจริง สร้างฉากและบรรยากาศได้อย่างมีชีวิตชีวา และใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง แสดงจินตภาพกระจ่างและงดงาม”

-คำประกาศรางวัลซีไรต์

ข้อมูลหนังสือ

  • ลับแล, แก่งคอย
  • ผู้เขียน: อุทิศ เหมะมูล
  • สำนักพิมพ์: จุติ
  • จำนวนหน้า: 464 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 23 — สิงหาคม 2565
  • ISBN: 9786169289647