"ใช่ มันไม่โรแมนติก รักนิรันดร์แบบปักใจอยู่คนเดียว ผู้ชายหลายใจรักได้ไม่บันยะบันยัง ไถ่ถอนตัวเองจากความทรงจำผ่านงานเขียนสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นใหม่ในเรื่องเล่า แต่ก็ทำลายความรู้สึกผู้หญิงที่รักเขา"

"อ่อนชอบชั่วขณะนี้มาก การอยู่สถานที่หนึ่งแต่ใจคิดถึงอีกที่หนึ่ง การมีชีวิตหนึ่ง แต่ใจคิดถึงอีกชีวิตหนึ่งของตน"

รวมเรื่องสั้นของ "อุทิศ เหมะมูล" มีทั้งหมด 7 เรื่อง เกี่ยวกับสถานที่ ประสบการณ์ และความทรงจำ ที่มีต่อเมืองต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพฯ ปารีส เกียวโต โซล พาราณสี ฯลฯ บอกเล่าเรื่องราวการเดินทาง ความรัก และความลับของชีวิต ที่มีบางขณะ เรามักพอใจที่จะชะงักงัน ติดตรึงอยู่ระหว่างการเดินทาง และยังไม่อยากเดินจากไป

ข้อมูลหนังสือ

  • ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง
  • ผู้เขียน: อุทิศ เหมะมูล
  • สำนักพิมพ์: จุติ
  • จำนวนหน้า: 143 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786169289623