รวบรวมจากข้อเขียนสั้นๆที่นพ.ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ -ในฐานะจิตแพทย์ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จากการพบปะครอบครัวหลากหลายมาเป็นเวลายาวนาน- เขียนไว้บนเพจเฟสบุ๊คทุกวันด้วยเจตนาจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นแก่พ่อแม่รุ่นใหม่ในรูปแบบที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายเรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามไปทีละนิดได้บนฐานของวิถีชีวิตที่เป็นจริง 

สำนักพิมพ์คิดส์แม็ทเทอร์มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณหมอให้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เราหวังว่านี่จะเป็นคู่มือพ่อแม่ที่มีทั้งความเป็นกันเองอบอุ่นติดดินสัมผัสได้สามารถช่วยปลดปล่อยความเครียดคับข้องใจของคุณพ่อคุณแม่ได้และเป็นอีกต้นแบบหนึ่งของการเลี้ยงดูเด็กๆของเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยมทั้งความสุขความเข้มแข็งและเป็นพลังสร้างสรรค์ของสังคมต่อไป

ข้อมูลหนังสือ