หนึ่งในละครโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคคลาสสิกของกรีกโบราณ หรือยุคที่นครเอเธนส์เจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวิทยาการ ศิลปวรรณกรรม ทั้งในหมู่นครรัฐกรีกด้วยกันและในโลกตะวันตกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว

เทศกาลแข่งขันการแสดงละครประจำปีในเอเธนส์ เป็นงานประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นอย่างน้อย 4 วัน 4 คืน เป็นงานเทศกาลคล้ายแข่งขันโอลิมปิก แต่จัดบ่อยกว่าคือทุกปี นักเขียนบทละครที่เป็นกวีด้วย ส่งบทละครมาจัดแสดงแข่งขันประชันกันและมีการเลือกตัวแทนประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นกรรมการตัดสินใจให้รางวัลทำให้นักเขียนบทละครเป็นกวีของประชาชน ผู้มีทักษะไปทางประชาธิปไตยด้วย 

ข้อมูลหนังสือ