เกิดมาโชคดี : อัตชีวประวัติ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นเรื่องราวชีวิตที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะถ่ายทอดโดยแบ่งออกเป็นห้าภาค 

ภาค 1 ชีวิตวัยเด็ก เริ่มจากวัยเด็กที่ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม, หนีสงครามไปลพบุรีและเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ภาค 2 ศึกษาเล่าเรียน เดินทางไปศึกษาแพทย์ที่สหราชอาณาจักรและจบจากโรงเรียนแพทย์กายส์ 

ภาค 3 สนุกกับการทำงาน กลับมาเริ่มงานเป็นแพทย์และอาจารย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และย้ายมาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและเป็นคณบดี โดยในช่วงเวลาเดียวกันรับตำแหน่งวุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนได้รับเลือกเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาค 4 งานรอง ได้แก่การเป็นราชบัณฑิต ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สมาชิกแพทยสภาสโมสรโรตารี่ สนอ. 

ภาค 5 ความสุขในชีวิต ได้แก่การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบครัวที่อบอุ่น ชีวิตหลังเกษียณและการมองไปข้างหน้าในเรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์และสังคม ผู้อ่านจะได้เห็นภาพของผู้เขียนในฐานะครูแพทย์ผู้สร้างแพทย์ที่มีคุณภาพไปรับใช้สังคมทั่วประเทศ

อายุรแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างแม่นยำ นักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาที่ทำคุณประโยชน์ในระดับนานาชาติ นักบริหารที่สร้างความเจริญให้กับองค์กรในทุกระดับชั้นและมีบทบาทในการเพิกถอนตำรับยาแก้ปวดที่มีคาเฟอีนทุกตำรับจากประเทศไทยได้สำเร็จ และยังวางรากฐานสำคัญให้เด็กไทยในอีสานไม่ขาดไอโอดีน รวมทั้งการควบคุมการบริโภคยาสูบในคนไทย และเป็นผู้นำครอบครัวที่มีลูกสามคน เป็นนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ และนักเขียนรางวัลซีไรท์ การเขียนในลักษณะบันทึกจากการทรงจำประกอบกับการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงอีกมากมาย ทำให้เรื่องราวที่บันทึกในอัตชีวประวัตินี้เชื่อมโยงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตต่อไปได้อย่างดียิ่ง

ข้อมูลหนังสือ