- กฎแห่งชีวิต (The Law of Life)
- ก่อกองไฟที่ปลายฟ้า (To Build a Fire)
- เพียงเนื้อชิ้นเดียว (A Piece of Steak)
 
รวม 3 เรื่องสั้นเด่นของผู้เขียน The Call of the Wild (เสียงเพรียกจากพงพี) และ White Fang (ไอ้เขี้ยวขาว)

ข้อมูลหนังสือ