"มีเรื่องเล่า... ต่อ ๆ กันมาว่า... มีโจรร้ายอยู่กลุ่มหนึ่ง ได้สำคัญผิด คิดว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าทั้งหมดในโลกนี้เป็นของพวกมัน แต่ในที่สุด..." 

โจรปล้นฟ้า เป็นเรืองราวการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ซึ่งได้ถูกถ่ายถอดจากสำนึกของผู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรม อาจจะต่างไปจากแบบวรรณกรรมเดิมที่เคยคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นบทบรรยายบทสนทนาที่เชื่อมโยงป็นแผ่นเดียวกัน เรื่องราวเหล่านี้ได้ผ่านประสบการณ์อันเข้มข้นของผู้เขียน มากมายด้วยสัญลักษณ์เฉพาะตัว

ข้อมูลหนังสือ

  • โจรปล้นฟ้า
  • ผู้เขียน: สกุล บุณยทัต
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 117 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2559
  • ISBN: 9786169246954