อาจารย์หมา เป็นเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างหมาและหญิงสาวคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับความสัมพันธ์กับหมามากกว่ากับคน ตั้งแต่เล็กจนโต เธอมีหมาแต่ละตัวที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตต่างๆ คอยเคียงข้างและปกป้องดูแลจิตใจเสมอมา สําหรับเธอ หมาไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนแท้เท่านั้น แต่ยังเป็น ‘ครู’ ที่มอบบทเรียนต่างๆ ให้มากมาย หมาสอนให้เธอเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตได้อย่างที่ไม่อาจมีมนุษย์คนไหนสอนให้เธอเข้าใจได้ และหมาก็ยังทําให้เธอมองเห็น ‘เรื่องหมาๆ’ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ด้วยดวงตาที่แจ่มแจ้งขึ้นอีกด้วย

อาจารย์หมา มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างบันทึก ความเรียง และ นิยาย รวมเข้าไว้ด้วยกัน ธันยพรเขียน อาจารย์หมา ขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คลุกคลีใกล้ชิดกับหมามาตั้งแต่เล็กจนโต แต่ในเล่มนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมาเท่านั้น แต่ยังมี ‘เรื่องหมาๆ’ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้อีกด้วย ดังนั้น อาจารย์หมา จึงไม่ได้เป็นหนังสือสําหรับคนรักหมาเท่านั้น แต่อย่างที่ธันยพรเขียนไว้ใน เริ่มเรื่อง “โตขึ้นหนูอยากเป็นหมา” ว่า

“หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหนังสือสําหรับคนรักหมาเท่านั้น แต่คนที่ไม่รักหมา เกลียดหมา ไม่เคยเห็นว่าหมาน่ารัก หรือไม่เคยมองว่าหมาก็คือชีวิตหนึ่งที่มีค่าเทียบเท่ากับมนุษย์ก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ สิ่งที่คุณต้องทําก็เพียงแค่เปิดใจเพื่อที่จะยอมให้สิ่งมีชีวิตที่คุณดูแคลนได้มอบบทเรียนบางอย่างให้แก่คุณ และคุณก็ต้องเปิดใจให้กว้างพอเพื่อที่จะเคารพความคิดความเชื่อของคนอื่นที่มองว่าหมาก็คือชีวิตหนึ่งเหมือนกับมนุษย์เพราะพวกเขาเองก็มีสิทธิเต็มกํามือเหมือนกับคุณที่จะมองโลกนี้อย่างไรก็ได้

ข้อมูลหนังสือ

  • อาจารย์หมา
  • ผู้เขียน: ธันยพร หงษ์ทอง
  • สำนักพิมพ์: บอนไซ
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786169246411