“เรารักใครสักคนโดยไม่ต้องทำเรื่องแบบนั้น เก็บไว้ให้เป็นคนแปลกหน้า คนแปลกหน้าที่เป็นเพื่อนกัน”

หลายครั้งเราได้เห็นว่าความรักคือเงื่อนไขที่ทำให้ใครๆ ถูกตอกตรึงอยู่กับที่ แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่ความรักคือประตูเปิดออกสู่อิสรภาพ

“Breakfast at Tiffany’s” หรือ “มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์” ผลงานเล่มดังของนักเขียนอเมริกัน ทรูแมน คาโพที กล่าวถึงหัวใจเสรีของหญิงสาวผู้ไม่ยอมถูกร้อยรัดผูกมัดอยู่กับสิ่งใด เป็นนวนิยายขนาดสั้นสมัยใหม่ที่ชวนคุณขบคิดถึงความหมายและคุณค่าของความรัก มิตรภาพ และการดำรงอยู่ของชีวิตที่มุ่งแสวงหาความพึงพอใจภายใต้ข้อจำกัดในตัวตนที่เลื่อนไหลและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อมูลหนังสือ

  • มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์
  • แปลจากหนังสือ: Breakfast at Tiffany's
  • ผู้เขียน: Truman Capote
  • ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2560
  • ISBN: 9786169246299